Οι μικροί μας μαθητές αποκτούν την πρώτη τους επαφή με τα Αγγλικά στην ηλικία των 7 και 8 ετών σε τμήματα 5-6 ατόμων για να μπορούν απλά και εύκολα να συνεργάζονται μεταξύ τους, αλλά και να ωφελούνται από την αμεσότητα με τους καθηγητές.

---

Επιδίωξή μας στα προκαταρκτικά τμήματα (Αγγλικά για μικρά παιδιά) δεν είναι η απομνημόνευση λέξεων και κανόνων αλλά η δημιουργία «μιας αίσθησης του εφικτού», με άλλα λόγια στόχος μας είναι τα παιδιά να βλέπουν την εκμάθηση Αγγλικών ως μια απολαυστική και δημιουργική διαδικασία. Η προσέλκυση του ενδιαφέροντος των μικρών μαθητών επιτυγχάνεται με τη χρήση του καταλλήλου εκπαιδευτικού υλικού, την εμπνευσμένη παρουσίαση ενός καθηγητή με πολύχρονη πείρα και τη δοκιμασμένη μεθοδολογία μας.

Τάξη Junior A
Στο πρώτο έτος, τάξη Junior A, οι μικροί μαθητές «μυούνται» στις βασικές δομές της γλώσσας. Συνειδητοποιούν αν και πόσες λέξεις της αγγλικής γλώσσας ήδη ξέρουν, μαθαίνουν και χρησιμοποιούν το αγγλικό αλφάβητο, τους πρώτους αριθμούς, απλούς χαιρετισμούς και βασικές οδηγίες χρήσιμες στην τάξη.

Τα μαθήματα αγγλικών για μικρά παιδιά έχουν εμπλουτιστεί με σύντομες ενδιαφέρουσες ιστορίες κατάλληλα γραμμένες και παρουσιασμένες, ώστε να εισάγουν με ομαλό τρόπο τους νεαρούς μαθητές στη νέα γνώση. Έξυπνοι διάλογοι, εντυπωσιακή εικονογράφηση, συναρπαστικοί ήρωες με ελκυστικούς ανατρεπτικούς χαρακτήρες κάνουν τα παιδιά να ταυτίζονται μαζί τους και να εστιάζουν σε ένα μάθημα – εμπειρία που έχει να τους προσφέρει πολλά. Επιπλέον, στις ιστορίες έχουν ενταχθεί και ρυθμικά τραγούδια που ενθουσιάζουν τα παιδιά και βοηθούν στην αφομοίωση της ύλης. Έτσι, παρουσιάζονται με ελκυστικό τρόπο, χωρίς να τους κουράζουν, το νέο λεξιλόγιο και οι βασικοί κανόνες γραμματικής.

Τάξη Junior B
Στο δεύτερο έτος προπαρασκευής, τάξη Junior B, επαναλαμβάνεται και εδραιώνεται η παλιά γνώση, σε επίπεδο λεξιλογίου, γραμματικής αλλά και προφορικής έκφρασης. Επίσης, εισάγονται νέες γραμματικές δομές και κανόνες. Γίνονται οι πρώτες συστηματικές προσπάθειες δόμησης γραπτού λόγου με απλή θεματολογία, κυρίως με τη μέθοδο της κατευθυνόμενης παραγράφου. Τα παιδιά φτιάχνουν και παρουσιάζουν απλές κατασκευές χρησιμοποιώντας λεξιλόγιο και εκφράσεις που έχουν διδαχθεί, όπως για παράδειγμα για τις εποχές του χρόνου, τις μέρες της εβδομάδας, τα αγαπημένα τους κατοικίδια κλπ.