Με μαθήματα που προσαρμόζονται στις ηλικιακές, αλλά και στις απαιτήσεις της καθημερινότητάς τους, φοιτητές και ενήλικες έχουν μία ευκαιρία να μάθουν κάτι νέο στο Siountri School.

---

Για την εκμάθηση μιας ξένης γλώσσας δεν υπάρχει ποτέ το «είναι πια αργά». Στις μέρες μας πλέον υπάρχουν πάρα πολλοί λόγοι για να θέλει ένας σπουδαστής ή ένας ενήλικας να μάθει μια ξένη γλώσσα. Είτε είναι για σπουδές, είτε είναι για εργασία στο εξωτερικό ή απλά για να εμπλουτιστεί το βιογραφικό του αλλά ακόμα για την ικανοποίηση της περιέργειας, αξίζει να κάνετε αυτή την επένδυση για τον εαυτό σας.

Το Siountri School, σεβόμενο το ιδιαίτερο πρόγραμμα ενός φοιτητή και ενήλικα και τις πολλές υποχρεώσεις του, έχει διαμορφώσει ειδικά προγράμματα μόνο για αυτούς. Συνομήλικες παρέες, σύγχρονο εκπαιδευτικό υλικό που ταιριάζει με τα ενδιαφέροντα τους και έμπειροι native speaking καθηγητές είναι απλά λίγα από τα χαρακτηριστικά των ειδικών προγραμμάτων που παρέχουμε.