Η διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας στο Siountri School είναι πρωτοποριακή καθώς προσαρμόζεται στις ανάγκες των μαθητών, φοιτητών και ενηλίκων, βοηθώντας τους να κατακτήσουν την πιο δημοφιλή και δεύτερη σε κατάταξη ομιλούμενη γλώσσα στον κόσμο!

---

Πέρα από τα Αγγλικά που ήδη ξέρεις...όπως το Big Ben, τους Beatles, τα Harrods και τη Manchester United, υπάρχουν και τα Αγγλικά που περιμένουν να τα ανακαλύψεις! Μέσα από ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα εκμάθησης Αγγλικών, μπορείς να βυθιστείς στα αιώνια διλήμματα του William Shakespeare, να εντρυφήσεις στο καυστικό πνεύμα του Oscar Wilde, να μάθεις να μιλάς όπως ένας αυθεντικός Brit ή ακόμα και να υιοθετήσεις τις τάσεις της street fashion!

Τα φροντιστήρια Αγγλικών Siountri School ξεχωρίζουν με το εκπαιδευτικό τους πρόγραμμα για την εκμάθηση Αγγλικών, βασιζόμενο στην πολυετή εμπειρία, τους native speaking καθηγητές και τη χρήση πολυμέσων. Τα μαθήματα Αγγλικών μας είναι προσανατολισμένα στις ανάγκες των μαθητών, φοιτητών και ενηλίκων, ενώ εμπλουτίζονται με συμπληρωματικές δραστηριότητες όπως, οι θεματικές βραδιές και τα τμήματα συνομιλίας Αγγλικών - Tea Time. Επιπλέον, κάθε χρόνο νέα αγγλικά περιοδικά και βιβλία τίθενται στη διάθεση των σπουδαστών μας.

Η επιτυχής παρακολούθηση του κύκλου μαθημάτων μας εγγυάται τη σωστή εκμάθηση της αγγλικής γλώσσας και την επιτυχία σε όλα τα πιστοποιητικά γλωσσομάθειας που απονέμονται από το Πανεπιστήμιο του Michigan και το Πανεπιστήμιο του Cambridge, δίνοντας τη δυνατότητα στους σπουδαστές να συνεχίσουν τις προπτυχιακές ή μεταπτυχιακές τους σπουδές, σε αγγλόφωνα πανεπιστήμια! Τα μαθήματα Αγγλικών πραγματοποιούνται στις εγκαταστάσεις μας στην Αθήνα (σε Νέα Σμύρνη και Χολαργό) και σε όλα τα επίπεδα.

Η διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας στο Siountri School είναι πρωτοποριακή καθώς προσαρμόζεται στις ανάγκες των μαθητών, φοιτητών και ενηλίκων, βοηθώντας τους να κατακτήσουν την πιο δημοφιλή και δεύτερη σε κατάταξη ομιλούμενη γλώσσα στον κόσμο!

---

Πέρα από τα Αγγλικά που ήδη ξέρεις...όπως το Big Ben, τους Beatles, τα Harrods και τη Manchester United, υπάρχουν και τα Αγγλικά που περιμένουν να τα ανακαλύψεις! Μέσα από ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα εκμάθησης Αγγλικών, μπορείς να βυθιστείς στα αιώνια διλήμματα του William Shakespeare, να εντρυφήσεις στο καυστικό πνεύμα του Oscar Wilde, να μάθεις να μιλάς όπως ένας αυθεντικός Brit ή ακόμα και να υιοθετήσεις τις τάσεις της street fashion!

Τα φροντιστήρια Αγγλικών Siountri School ξεχωρίζουν με το εκπαιδευτικό τους πρόγραμμα για την εκμάθηση Αγγλικών, βασιζόμενο στην πολυετή εμπειρία, τους native speaking καθηγητές και τη χρήση πολυμέσων. Τα μαθήματα Αγγλικών μας είναι προσανατολισμένα στις ανάγκες των μαθητών, φοιτητών και ενηλίκων, ενώ εμπλουτίζονται με συμπληρωματικές δραστηριότητες όπως, οι θεματικές βραδιές και τα τμήματα συνομιλίας Αγγλικών - Tea Time. Επιπλέον, κάθε χρόνο νέα αγγλικά περιοδικά και βιβλία τίθενται στη διάθεση των σπουδαστών μας.

Η επιτυχής παρακολούθηση του κύκλου μαθημάτων μας εγγυάται τη σωστή εκμάθηση της αγγλικής γλώσσας και την επιτυχία σε όλα τα πιστοποιητικά γλωσσομάθειας που απονέμονται από το Πανεπιστήμιο του Michigan και το Πανεπιστήμιο του Cambridge, δίνοντας τη δυνατότητα στους σπουδαστές να συνεχίσουν τις προπτυχιακές ή μεταπτυχιακές τους σπουδές, σε αγγλόφωνα πανεπιστήμια! Τα μαθήματα Αγγλικών πραγματοποιούνται στις εγκαταστάσεις μας στην Αθήνα (σε Νέα Σμύρνη και Χολαργό) και σε όλα τα επίπεδα.

Η διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας στο Siountri School είναι πρωτοποριακή καθώς προσαρμόζεται στις ανάγκες των μαθητών, φοιτητών και ενηλίκων, βοηθώντας τους να κατακτήσουν την πιο δημοφιλή και δεύτερη σε κατάταξη ομιλούμενη γλώσσα στον κόσμο!

---

Πέρα από τα Αγγλικά που ήδη ξέρεις...όπως το Big Ben, τους Beatles, τα Harrods και τη Manchester United, υπάρχουν και τα Αγγλικά που περιμένουν να τα ανακαλύψεις! Μέσα από ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα εκμάθησης Αγγλικών, μπορείς να βυθιστείς στα αιώνια διλήμματα του William Shakespeare, να εντρυφήσεις στο καυστικό πνεύμα του Oscar Wilde, να μάθεις να μιλάς όπως ένας αυθεντικός Brit ή ακόμα και να υιοθετήσεις τις τάσεις της street fashion!

Τα φροντιστήρια Αγγλικών Siountri School ξεχωρίζουν με το εκπαιδευτικό τους πρόγραμμα για την εκμάθηση Αγγλικών, βασιζόμενο στην πολυετή εμπειρία, τους native speaking καθηγητές και τη χρήση πολυμέσων. Τα μαθήματα Αγγλικών μας είναι προσανατολισμένα στις ανάγκες των μαθητών, φοιτητών και ενηλίκων, ενώ εμπλουτίζονται με συμπληρωματικές δραστηριότητες όπως, οι θεματικές βραδιές και τα τμήματα συνομιλίας Αγγλικών - Tea Time. Επιπλέον, κάθε χρόνο νέα αγγλικά περιοδικά και βιβλία τίθενται στη διάθεση των σπουδαστών μας.

Η επιτυχής παρακολούθηση του κύκλου μαθημάτων μας εγγυάται τη σωστή εκμάθηση της αγγλικής γλώσσας και την επιτυχία σε όλα τα πιστοποιητικά γλωσσομάθειας που απονέμονται από το Πανεπιστήμιο του Michigan και το Πανεπιστήμιο του Cambridge, δίνοντας τη δυνατότητα στους σπουδαστές να συνεχίσουν τις προπτυχιακές ή μεταπτυχιακές τους σπουδές, σε αγγλόφωνα πανεπιστήμια! Τα μαθήματα Αγγλικών πραγματοποιούνται στις εγκαταστάσεις μας στην Αθήνα (σε Νέα Σμύρνη και Χολαργό) και σε όλα τα επίπεδα.

Η διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας στο Siountri School είναι πρωτοποριακή καθώς προσαρμόζεται στις ανάγκες των μαθητών, φοιτητών και ενηλίκων, βοηθώντας τους να κατακτήσουν την πιο δημοφιλή και δεύτερη σε κατάταξη ομιλούμενη γλώσσα στον κόσμο!

---

Πέρα από τα Αγγλικά που ήδη ξέρεις...όπως το Big Ben, τους Beatles, τα Harrods και τη Manchester United, υπάρχουν και τα Αγγλικά που περιμένουν να τα ανακαλύψεις! Μέσα από ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα εκμάθησης Αγγλικών, μπορείς να βυθιστείς στα αιώνια διλήμματα του William Shakespeare, να εντρυφήσεις στο καυστικό πνεύμα του Oscar Wilde, να μάθεις να μιλάς όπως ένας αυθεντικός Brit ή ακόμα και να υιοθετήσεις τις τάσεις της street fashion!

Τα φροντιστήρια Αγγλικών Siountri School ξεχωρίζουν με το εκπαιδευτικό τους πρόγραμμα για την εκμάθηση Αγγλικών, βασιζόμενο στην πολυετή εμπειρία, τους native speaking καθηγητές και τη χρήση πολυμέσων. Τα μαθήματα Αγγλικών μας είναι προσανατολισμένα στις ανάγκες των μαθητών, φοιτητών και ενηλίκων, ενώ εμπλουτίζονται με συμπληρωματικές δραστηριότητες όπως, οι θεματικές βραδιές και τα τμήματα συνομιλίας Αγγλικών - Tea Time. Επιπλέον, κάθε χρόνο νέα αγγλικά περιοδικά και βιβλία τίθενται στη διάθεση των σπουδαστών μας.

Η επιτυχής παρακολούθηση του κύκλου μαθημάτων μας εγγυάται τη σωστή εκμάθηση της αγγλικής γλώσσας και την επιτυχία σε όλα τα πιστοποιητικά γλωσσομάθειας που απονέμονται από το Πανεπιστήμιο του Michigan και το Πανεπιστήμιο του Cambridge, δίνοντας τη δυνατότητα στους σπουδαστές να συνεχίσουν τις προπτυχιακές ή μεταπτυχιακές τους σπουδές, σε αγγλόφωνα πανεπιστήμια! Τα μαθήματα Αγγλικών πραγματοποιούνται στις εγκαταστάσεις μας στην Αθήνα (σε Νέα Σμύρνη και Χολαργό) και σε όλα τα επίπεδα.

Η διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας στο Siountri School είναι πρωτοποριακή καθώς προσαρμόζεται στις ανάγκες των μαθητών, φοιτητών και ενηλίκων, βοηθώντας τους να κατακτήσουν την πιο δημοφιλή και δεύτερη σε κατάταξη ομιλούμενη γλώσσα στον κόσμο!

---

Πέρα από τα Αγγλικά που ήδη ξέρεις...όπως το Big Ben, τους Beatles, τα Harrods και τη Manchester United, υπάρχουν και τα Αγγλικά που περιμένουν να τα ανακαλύψεις! Μέσα από ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα εκμάθησης Αγγλικών, μπορείς να βυθιστείς στα αιώνια διλήμματα του William Shakespeare, να εντρυφήσεις στο καυστικό πνεύμα του Oscar Wilde, να μάθεις να μιλάς όπως ένας αυθεντικός Brit ή ακόμα και να υιοθετήσεις τις τάσεις της street fashion!

Τα φροντιστήρια Αγγλικών Siountri School ξεχωρίζουν με το εκπαιδευτικό τους πρόγραμμα για την εκμάθηση Αγγλικών, βασιζόμενο στην πολυετή εμπειρία, τους native speaking καθηγητές και τη χρήση πολυμέσων. Τα μαθήματα Αγγλικών μας είναι προσανατολισμένα στις ανάγκες των μαθητών, φοιτητών και ενηλίκων, ενώ εμπλουτίζονται με συμπληρωματικές δραστηριότητες όπως, οι θεματικές βραδιές και τα τμήματα συνομιλίας Αγγλικών - Tea Time. Επιπλέον, κάθε χρόνο νέα αγγλικά περιοδικά και βιβλία τίθενται στη διάθεση των σπουδαστών μας.

Η επιτυχής παρακολούθηση του κύκλου μαθημάτων μας εγγυάται τη σωστή εκμάθηση της αγγλικής γλώσσας και την επιτυχία σε όλα τα πιστοποιητικά γλωσσομάθειας που απονέμονται από το Πανεπιστήμιο του Michigan και το Πανεπιστήμιο του Cambridge, δίνοντας τη δυνατότητα στους σπουδαστές να συνεχίσουν τις προπτυχιακές ή μεταπτυχιακές τους σπουδές, σε αγγλόφωνα πανεπιστήμια! Τα μαθήματα Αγγλικών πραγματοποιούνται στις εγκαταστάσεις μας στην Αθήνα (σε Νέα Σμύρνη και Χολαργό) και σε όλα τα επίπεδα.

Η διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας στο Siountri School είναι πρωτοποριακή καθώς προσαρμόζεται στις ανάγκες των μαθητών, φοιτητών και ενηλίκων, βοηθώντας τους να κατακτήσουν την πιο δημοφιλή και δεύτερη σε κατάταξη ομιλούμενη γλώσσα στον κόσμο!

---

Πέρα από τα Αγγλικά που ήδη ξέρεις...όπως το Big Ben, τους Beatles, τα Harrods και τη Manchester United, υπάρχουν και τα Αγγλικά που περιμένουν να τα ανακαλύψεις! Μέσα από ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα εκμάθησης Αγγλικών, μπορείς να βυθιστείς στα αιώνια διλήμματα του William Shakespeare, να εντρυφήσεις στο καυστικό πνεύμα του Oscar Wilde, να μάθεις να μιλάς όπως ένας αυθεντικός Brit ή ακόμα και να υιοθετήσεις τις τάσεις της street fashion!

Τα φροντιστήρια Αγγλικών Siountri School ξεχωρίζουν με το εκπαιδευτικό τους πρόγραμμα για την εκμάθηση Αγγλικών, βασιζόμενο στην πολυετή εμπειρία, τους native speaking καθηγητές και τη χρήση πολυμέσων. Τα μαθήματα Αγγλικών μας είναι προσανατολισμένα στις ανάγκες των μαθητών, φοιτητών και ενηλίκων, ενώ εμπλουτίζονται με συμπληρωματικές δραστηριότητες όπως, οι θεματικές βραδιές και τα τμήματα συνομιλίας Αγγλικών - Tea Time. Επιπλέον, κάθε χρόνο νέα αγγλικά περιοδικά και βιβλία τίθενται στη διάθεση των σπουδαστών μας.

Η επιτυχής παρακολούθηση του κύκλου μαθημάτων μας εγγυάται τη σωστή εκμάθηση της αγγλικής γλώσσας και την επιτυχία σε όλα τα πιστοποιητικά γλωσσομάθειας που απονέμονται από το Πανεπιστήμιο του Michigan και το Πανεπιστήμιο του Cambridge, δίνοντας τη δυνατότητα στους σπουδαστές να συνεχίσουν τις προπτυχιακές ή μεταπτυχιακές τους σπουδές, σε αγγλόφωνα πανεπιστήμια! Τα μαθήματα Αγγλικών πραγματοποιούνται στις εγκαταστάσεις μας στην Αθήνα (σε Νέα Σμύρνη και Χολαργό) και σε όλα τα επίπεδα.

Η διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας στο Siountri School είναι πρωτοποριακή καθώς προσαρμόζεται στις ανάγκες των μαθητών, φοιτητών και ενηλίκων, βοηθώντας τους να κατακτήσουν την πιο δημοφιλή και δεύτερη σε κατάταξη ομιλούμενη γλώσσα στον κόσμο!

---

Πέρα από τα Αγγλικά που ήδη ξέρεις...όπως το Big Ben, τους Beatles, τα Harrods και τη Manchester United, υπάρχουν και τα Αγγλικά που περιμένουν να τα ανακαλύψεις! Μέσα από ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα εκμάθησης Αγγλικών, μπορείς να βυθιστείς στα αιώνια διλήμματα του William Shakespeare, να εντρυφήσεις στο καυστικό πνεύμα του Oscar Wilde, να μάθεις να μιλάς όπως ένας αυθεντικός Brit ή ακόμα και να υιοθετήσεις τις τάσεις της street fashion!

Τα φροντιστήρια Αγγλικών Siountri School ξεχωρίζουν με το εκπαιδευτικό τους πρόγραμμα για την εκμάθηση Αγγλικών, βασιζόμενο στην πολυετή εμπειρία, τους native speaking καθηγητές και τη χρήση πολυμέσων. Τα μαθήματα Αγγλικών μας είναι προσανατολισμένα στις ανάγκες των μαθητών, φοιτητών και ενηλίκων, ενώ εμπλουτίζονται με συμπληρωματικές δραστηριότητες όπως, οι θεματικές βραδιές και τα τμήματα συνομιλίας Αγγλικών - Tea Time. Επιπλέον, κάθε χρόνο νέα αγγλικά περιοδικά και βιβλία τίθενται στη διάθεση των σπουδαστών μας.

Η επιτυχής παρακολούθηση του κύκλου μαθημάτων μας εγγυάται τη σωστή εκμάθηση της αγγλικής γλώσσας και την επιτυχία σε όλα τα πιστοποιητικά γλωσσομάθειας που απονέμονται από το Πανεπιστήμιο του Michigan και το Πανεπιστήμιο του Cambridge, δίνοντας τη δυνατότητα στους σπουδαστές να συνεχίσουν τις προπτυχιακές ή μεταπτυχιακές τους σπουδές, σε αγγλόφωνα πανεπιστήμια! Τα μαθήματα Αγγλικών πραγματοποιούνται στις εγκαταστάσεις μας στην Αθήνα (σε Νέα Σμύρνη και Χολαργό) και σε όλα τα επίπεδα.

Η διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας στο Siountri School είναι πρωτοποριακή καθώς προσαρμόζεται στις ανάγκες των μαθητών, φοιτητών και ενηλίκων, βοηθώντας τους να κατακτήσουν την πιο δημοφιλή και δεύτερη σε κατάταξη ομιλούμενη γλώσσα στον κόσμο!

---

Πέρα από τα Αγγλικά που ήδη ξέρεις...όπως το Big Ben, τους Beatles, τα Harrods και τη Manchester United, υπάρχουν και τα Αγγλικά που περιμένουν να τα ανακαλύψεις! Μέσα από ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα εκμάθησης Αγγλικών, μπορείς να βυθιστείς στα αιώνια διλήμματα του William Shakespeare, να εντρυφήσεις στο καυστικό πνεύμα του Oscar Wilde, να μάθεις να μιλάς όπως ένας αυθεντικός Brit ή ακόμα και να υιοθετήσεις τις τάσεις της street fashion!

Τα φροντιστήρια Αγγλικών Siountri School ξεχωρίζουν με το εκπαιδευτικό τους πρόγραμμα για την εκμάθηση Αγγλικών, βασιζόμενο στην πολυετή εμπειρία, τους native speaking καθηγητές και τη χρήση πολυμέσων. Τα μαθήματα Αγγλικών μας είναι προσανατολισμένα στις ανάγκες των μαθητών, φοιτητών και ενηλίκων, ενώ εμπλουτίζονται με συμπληρωματικές δραστηριότητες όπως, οι θεματικές βραδιές και τα τμήματα συνομιλίας Αγγλικών - Tea Time. Επιπλέον, κάθε χρόνο νέα αγγλικά περιοδικά και βιβλία τίθενται στη διάθεση των σπουδαστών μας.

Η επιτυχής παρακολούθηση του κύκλου μαθημάτων μας εγγυάται τη σωστή εκμάθηση της αγγλικής γλώσσας και την επιτυχία σε όλα τα πιστοποιητικά γλωσσομάθειας που απονέμονται από το Πανεπιστήμιο του Michigan και το Πανεπιστήμιο του Cambridge, δίνοντας τη δυνατότητα στους σπουδαστές να συνεχίσουν τις προπτυχιακές ή μεταπτυχιακές τους σπουδές, σε αγγλόφωνα πανεπιστήμια! Τα μαθήματα Αγγλικών πραγματοποιούνται στις εγκαταστάσεις μας στην Αθήνα (σε Νέα Σμύρνη και Χολαργό) και σε όλα τα επίπεδα.

Η διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας στο Siountri School είναι πρωτοποριακή καθώς προσαρμόζεται στις ανάγκες των μαθητών, φοιτητών και ενηλίκων, βοηθώντας τους να κατακτήσουν την πιο δημοφιλή και δεύτερη σε κατάταξη ομιλούμενη γλώσσα στον κόσμο!

---

Πέρα από τα Αγγλικά που ήδη ξέρεις...όπως το Big Ben, τους Beatles, τα Harrods και τη Manchester United, υπάρχουν και τα Αγγλικά που περιμένουν να τα ανακαλύψεις! Μέσα από ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα εκμάθησης Αγγλικών, μπορείς να βυθιστείς στα αιώνια διλήμματα του William Shakespeare, να εντρυφήσεις στο καυστικό πνεύμα του Oscar Wilde, να μάθεις να μιλάς όπως ένας αυθεντικός Brit ή ακόμα και να υιοθετήσεις τις τάσεις της street fashion!

Τα φροντιστήρια Αγγλικών Siountri School ξεχωρίζουν με το εκπαιδευτικό τους πρόγραμμα για την εκμάθηση Αγγλικών, βασιζόμενο στην πολυετή εμπειρία, τους native speaking καθηγητές και τη χρήση πολυμέσων. Τα μαθήματα Αγγλικών μας είναι προσανατολισμένα στις ανάγκες των μαθητών, φοιτητών και ενηλίκων, ενώ εμπλουτίζονται με συμπληρωματικές δραστηριότητες όπως, οι θεματικές βραδιές και τα τμήματα συνομιλίας Αγγλικών - Tea Time. Επιπλέον, κάθε χρόνο νέα αγγλικά περιοδικά και βιβλία τίθενται στη διάθεση των σπουδαστών μας.

Η επιτυχής παρακολούθηση του κύκλου μαθημάτων μας εγγυάται τη σωστή εκμάθηση της αγγλικής γλώσσας και την επιτυχία σε όλα τα πιστοποιητικά γλωσσομάθειας που απονέμονται από το Πανεπιστήμιο του Michigan και το Πανεπιστήμιο του Cambridge, δίνοντας τη δυνατότητα στους σπουδαστές να συνεχίσουν τις προπτυχιακές ή μεταπτυχιακές τους σπουδές, σε αγγλόφωνα πανεπιστήμια! Τα μαθήματα Αγγλικών πραγματοποιούνται στις εγκαταστάσεις μας στην Αθήνα (σε Νέα Σμύρνη και Χολαργό) και σε όλα τα επίπεδα.