Τί είναι το IELTS;

Το IELTS (International English Language Testing System) είναι δίπλωμα της αγγλικής γλώσσας το οποίο εξετάζει τις γλωσσικές ικανότητες των υποψηφίων που σκοπεύουν να σπουδάσουν ή να εργαστούν σε οποιαδήποτε χώρα όπου η αγγλική χρησιμοποιείται ως γλώσσα επικοινωνίας. Το πτυχίο IELTS αναγνωρίζεται από πανεπιστήμια και επαγγελματικούς φορείς, υπηρεσίες μεταναστών και άλλες κυβερνητικές υπηρεσίες, σε χώρες όπως η Αυστραλία, ο Καναδάς, η Νέα Ζηλανδία, το Ηνωμένο Βασίλειο και οι Η.Π.Α. Το IELTS χωρίζεται σε δύο κατευθύνσεις, την Ακαδημαϊκή και τη Γενική (Academic and General Training).

Τί διαφορά έχει η Ακαδημαϊκή από τη Γενική κατεύθυνση;

Η Ακαδημαϊκή κατεύθυνση απευθύνεται σε υποψηφίους που ενδιαφέρονται να σπουδάσουν σε προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό επίπεδο σε αγγλόφωνα εκπαιδευτικά ιδρύματα ή προγράμματα. Η Γενική κατεύθυνση εξετάζει τη χρήση της γλώσσας σε πιο πρακτικό επίπεδο. Απευθύνεται σε όσους πρόκειται να αναζητήσουν εργασία ή να ολοκληρώσουν σπουδές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε αγγλόφωνες χώρες.

Ποιά είναι η δομή των εξετάσεων;

Η εξέταση IELTS διαρκεί συνολικά 2 ώρες και 45 λεπτά και αποτελείται από τέσσερις (4) ενότητες. Ο εξεταζόμενος ξεκινά με το τμήμα όπου αξιολογείται κατά πόσο είναι ικανός να κατανοεί τον προφορικό λόγο (Listening), στη συνέχεια εξετάζεται ως προς την ικανότητά του να κατανοεί γραπτά κείμενα (Reading), και ακολουθούν η εξέταση του γραπτού λόγου (Writing) και η προφορική εξέταση (Speaking). Η προφορική εξέταση IELTS διεξάγεται είτε την ίδια μέρα είτε 7 ημέρες πρίν ή μετά την γραπτή εξέταση.

Ποιά είναι η κλίμακα βαθμολογίας;

Η αξιολόγηση των υποψηφίων γίνεται σε βαθμολογική κλίμακα που κυμαίνεται από 1 (μη χρήστης) μέχρι 9 (απόλυτα ικανός χρήστης). Η κλίμακα βαθμολογίας έχει συγκεκριμένη αντιστοιχία με τα επίπεδα του Κοινού Πλαισίου Αναφοράς για τις γλώσσες (π.χ. η βαθμολογία 5.0 - 6.0 κατατάσσει τον υποψήφιο στο επίπεδο Β2, ενώ από 7.5 και πάνω ο υποψήφιος θεωρείται ότι έχει επίπεδο C2).

Η βαθμολογία είναι συνολική ή για κάθε ενότητα ξεχωριστά;

Η επίδοση των υποψηφίων βαθμολογείται χωριστά σε κάθε μία από τις τέσσερις γλωσσικές δεξιότητες, παρέχεται όμως και συνολική βαθμολογία η οποία προκύπτει από τον μέσο όρο των επιμέρους ενοτήτων.

Ποιό είναι το σκορ που χρειάζεται κάποιος για να αποκτήσει το IELTS;

Δεν υπάρχει μια βάση την οποία ο υποψήφιος πρέπει να περάσει. Η επιτυχία του κάθε υποψηφίου στο IELTS εξαρτάται από τη βαθμολογία που θα πάρει και η οποία κυμαίνεται από 1 έως 9. Κάθε Πανεπιστήμιο κρίνει από τη βαθμολογία που θα συγκεντρώσει κάποιος, εάν έχει επαρκή γνώση Αγγλικών για να φοιτήσει σε κάποιο από τα τμήματα του ακόμα και εάν δεν το λέει άμεσα. Γενικότερα, όσο πιο ψηλά βρίσκεται ένα Πανεπιστήμιο στις λίστες αξιολόγησης των Πανεπιστημίων τόσο πιο υψηλό σκορ IELTS απαιτεί. Για παράδειγμα, κάποιος που θέλει να γίνει δεκτός στο Cambridge, την Οξφόρδη, το Imperial College, το London School of Economics (LSE), το UCL (University College London) και άλλα διεθνούς κύρους Πανεπιστήμια πρέπει να έχει ένα πολύ υψηλό βαθμό IELTS (το λιγότερο 7.5 στην κλίμακα του 9.0).

Για πόσο καιρό ισχύει το IELTS;

Τα έντυπα αναφοράς αποτελεσμάτων έχουν ισχύ δύο (2) χρόνων. Ωστόσο παλαιότερα έντυπα αναφοράς αποτελεσμάτων μπορούν να γίνουν αποδεκτά εάν αποδεικνύεται ότι ο υποψήφιος έκανε συστηματική χρήση της αγγλικής γλώσσας ή ότι προσπαθούσε να βελτιώσει τις γλωσσικές του γνώσεις από τότε που συμμετείχε στην εξέταση.

Τί επίπεδο Αγγλικών αντιπροσωπεύει το IELTS;

Το επίπεδο που αντιπροσωπεύει το IELTS εξαρτάται από την τελική βαθμολογία του υποψηφίου στην εξέταση. Περισσότερες λεπτομέρειες αναφορικά με τα διαφορετικά επίπεδα μπορείτε να βρείτε στην ερώτηση με τις διαφορετικές κλίμακες βαθμολογίας.

Δεν έχω επίπεδο Proficiency στα Αγγλικά. Τί πρέπει να κάνω για να μπορέσω να πετύχω ένα ανταγωνιστικό σκορ στο IELTS και να με δεχτούν στο μεταπτυχιακό της προτίμησής μου;

Υποψήφιοι με επίπεδο Lower (Β2) θα πρέπει να παρακολουθήσουν ένα συνδυαστικό κύκλο μαθημάτων Proficiency και IELTS διάρκειας ενός ακαδημαϊκού έτους (24-36 εβδομάδες) για την επίτευξη υψηλού σκορ στις εξετάσεις IELTS.

Πόσο διαρκεί η προετοιμασία IELTS στο Siountri School – World of Languages;

Η περίοδος προετοιμασίας εξαρτάται από το επίπεδο Αγγλικών του κάθε υποψηφίου. Οι υποψήφιοι που έχουν υψηλό επίπεδο Αγγλικών (C1-C2) δεν θα χρειαστούν περισσότερο από οκτώ (8) εβδομάδες προετοιμασίας (1 περίοδο). Σε κάθε ακαδημαϊκό έτος υπάρχουν 8 περίοδοι προετοιμασίας (η κάθε μία διάρκειας οκτώ εβδομάδων). Σε περίπτωση που ο υποψήφιος έχει επίπεδο κατώτερο του C1, τότε το Siountri School παρέχει εκτός από την προετοιμασία για το IELTS και συμπληρωματικά μαθήματα επιπέδου Proficiency, χωρίς επιπλέον κόστος για το μαθητή, ώστε να μπορέσει να βελτιώσει τις γνώσεις του και το επίπεδό του, με σκοπό να επιτύχει στις εξετάσεις του IELTS.

Πόσες ώρες μαθημάτων έχει μια περίοδος προετοιμασίας IELTS στο Siountri School και ποιά είναι η δομή των μαθημάτων;

Υπάρχουν 8 περίοδοι προετοιμασίας (η κάθε μια διάρκειας οκτώ εβδομάδων) σε κάθε ακαδημαϊκό έτος όπου στην κάθε περίοδο καλύπτονται 48 ώρες διδασκαλίας. Ο υποψήφιος μπορεί να παρακολουθήσει επιπλέον μαθήματα, πέραν των προκαθορισμένων ωρών,  έως ότου εξασφαλίσει το επιθυμητό αποτέλεσμα χωρίς καμία επιπλέον οικονομική επιβάρυνση. Τα μαθήματα IELTS γίνονται μέσω:

  • Coursework: Καθηγήτριες με μητρική τους γλώσσα την αγγλική (native speakers) και πλούσια διδακτική εμπειρία στο κομμάτι της προετοιμασίας του πτυχίου IELTS, βοηθούν τους μαθητές να εμπλουτίσουν και να εμβαθύνουν τις γνώσεις τους στο λεξιλόγιο, τη γραμματική, την ακουστική κατανόηση, το γραπτό και προφορικό λόγο πάντα με βάση τα ζητούμενα της εξέτασης του IELTS.
  • IELTS practice tests παλαιότερων έγκυρων τεστ προετοιμασίας IELTS. Τα αποτελέσματα διορθώνονται και αναλύονται μέσα στην τάξη με την καθοδήγηση της καθηγήτριας, ώστε ο μαθητής να λάβει τη μέγιστη δυνατή υποστήριξη σε όλο το φάσμα του practice test, ώστε να καταφέρνει να βελτιώνει και το σκορ του. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στο κομμάτι του Writing (Παραγωγή Γραπτού Λόγου), όπου διδάσκεται εξειδικευμένο λεξιλόγιο, αλλά και υποδείγματα γραφής (Writing Samples) που βοηθούν τον φοιτητή να βελτιώσει τις επιδόσεις και τις δεξιότητές του. H διαδικασία της προετοιμασίας (IELTS preparation) στο Siountri School είναι σημαντικό να υποστηρίζεται και από τον ίδιο τον υποψήφιο με την ενασχόλησή του με τα IELTS tests αλλά και τις διορθώσεις στο δικό του προσωπικό χρόνο.

Κάθε πότε ξεκινάει νέα περίοδος προετοιμασίας IELTS;

Νέα τμήματα δημιουργούνται καθ’όλη τη διάρκεια της χρονιάς, συνήθως σε μηνιαία βάση, ανάλογα και με το πρόγραμμα και τις ανάγκες των υποψηφίων. Επικοινωνήστε με το Siountri School ώστε να σας ενημερώσουμε για την έναρξη του επόμενου τμήματος IELTS.

Ποιό είναι το κόστος συμμετοχής των εξετάσεων;

Το κόστος συμμετοχής είναι 190 €.

Πώς μπορώ να δηλώσω συμμετοχή στην εξέταση;

Για τη δήλωση συμμετοχής στις εξετάσεις IELTS απαιτείται η πραγματοποίηση των ακόλουθων βημάτων από τον υποψήφιο:

  • Προκαταρκτικός έλεγχος των διαθέσιμων ημερομηνιών για την εξέταση IELTS στο παρακάτω σύνδεσμο: http://ielts.britishcouncil.org/
  • Ηλεκτρονική αίτηση υποβολής του εγγράφου με τίτλο «IELTS Application: Summary» και εκτύπωση του, όπως επίσης και συμπλήρωση της φόρμας συγκατάθεσης φωτογράφισης του υποψηφίου την ημέρα των εξετάσεων.
  • Καταβολή των εξέταστρων είτε μέσω κατάθεσης είτε μέσω τραπεζικής εντολής (e-banking).
  • Αποστολή του υπογεγραμμένου εντύπου «IELTS Application: Summary» συνοδευόμενο από μία φωτοτυπία ταυτότητας και το αποδεικτικό κατάθεσης, μέσω ταχυδρομείου (υπηρεσία express). Εναλλακτικά, μπορείτε να βρείτε οδηγίες στον ιστότοπο των εξετάσεων για την ηλεκτρονική αποστολή των εγγράφων σας.

Σε κάθε ένα από τα βήματα αυτά, οι σύμβουλοι σπουδών του Siountri School είναι στη διάθεση του υποψηφίου για οποιαδήποτε βοήθεια χρειαστεί, αναφορικά με τη διαδικασία εγγραφής και τις διαθέσιμες ημερομηνίες του IELTS.

Πόσες φορές μπορεί να συμμετάσχει κάποιος στις εξετάσεις του IELTS;

Οι υποψήφιοι μπορούν να συμμετέχουν στις εξετάσεις στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη όλο το χρόνο, συνήθως δύο φορές το μήνα. Κάθε υποψήφιος μπορεί να συμμετέχει όσες φορές επιθυμεί καθώς δεν υπάρχει κάποιος περιορισμός.

Μπορώ να αναβάλλω ή να ακυρώσω την εξέτασή μου;

Εάν η ακύρωση της εξέτασης γίνει πέντε (5) εβδομάδες πριν από την καθορισμένη ημερομηνία εξέτασης τότε επιστρέφεται το 75% των εξέταστρων. Σε αντίθετη περίπτωση, δεν γίνεται επιστροφή, εκτός εάν υπάρχουν σοβαροί λόγοι υγείας οι οποίοι θα πρέπει να πιστοποιηθούν. Αναβολή ή μετάθεση της ημερομηνίας εξέτασης μπορεί επίσης να γίνει μόνο πέντε (5) εβδομάδες πριν από τη καθορισμένη ημερομηνία συμπληρώνοντας και αποστέλλοντας την απαραίτητη αίτηση.

Πότε βγαίνουν τα αποτελέσματα;

Τα αποτελέσματα είναι διαθέσιμα σε δεκατρείς (13) μόνο ημέρες.

Πώς μπορώ να στείλω τα αποτελέσματα στα ιδρύματα;

Κάθε υποψήφιος μπορεί να στείλει τα αποτελέσματα του IELTS σε πέντε (5) διαφορετικά Πανεπιστήμια ή οργανισμούς που επιθυμεί και χωρίς χρέωση, εφόσον αυτό διευκρινιστεί κατά τη διάρκεια της υποβολής της αίτησης εγγραφής του στις εξετάσεις. Διαφορετικά ο υποψήφιος μπορεί να στείλει τα σκορ του αργότερα στα μεταπτυχιακά προγράμματα της αρεσκείας του με κάποια επιπλέον χρηματική επιβάρυνση.

IELTS ή TOEFL;

Παρόλο που η εξέταση για την απόκτηση του TOEFL χρειάζεται εξίσου υψηλό επίπεδο Αγγλικών με το αυτό που απαιτείται για το IELTS, το εάν ο υποψήφιος θα δώσει τελικά για το πτυχίο IELTS ή TOEFL κάνοντας βέβαια και την αντίστοιχη προετοιμασία, εξαρτάται αποκλειστικά από το πανεπιστήμιο που έχει επιλέξει ο υποψήφιος ή από το τί θα του ζητηθεί για πιθανή εργασία στο εξωτερικό. Συνήθως, τα αμερικανικά πανεπιστήμια ζητούν το TOEFL ενώ τα βρετανικά το IELTS χωρίς όμως αυτό να αποτελεί κανόνα.