Μαθήματα προφορικής εξάσκησης για μαθητές προχωρημένου επιπέδου. Σκεπτόμαστε και μιλάμε σαν Άγγλοι!

---

Ακόμα και οι μαθητές που έχουν αποκτήσει πιστοποιητικά υψηλού επιπέδου, όπως το Proficiency, μπορεί να χρειάζονται λίγη εξάσκηση στον προφορικό λόγο. Βασικό μας μέλημα με τα μαθήματα Tea Time προχωρημένου επιπέδου είναι να μεταδώσουμε μέσα από έναν βιωματικό και διασκεδαστικό τρόπο τη φυσική ροή του αγγλικού λόγου. Ή σε απλά Ελληνικά: να μάθουν οι σπουδαστές μας να μιλάνε Αγγλικά όπως ένας Άγγλος και όχι όπως ένας Έλληνας που μεταφράζει απλά προτάσεις. Με το καθηγητικό προσωπικό μας να είναι αποκλειστικά native speaking, κάτι τέτοιο είναι ακόμα πιο εύκολο.