Νέα

16.04.2013

Υποτροφίες σε Έλληνες φοιτητές από το Ινστιτούτο Masdar στο Αμπού Ντάμπι

Το υψηλού επιπέδου Ινστιτούτο Επιστήμης και Τεχνολογίας Masdar (Masdar Institute of Science and Technology), το οποίο συνεργάζεται με το Αμερικάνικο Τεχνολογικό Ινστιτούτο της Μασαχουσέτης – ΜΙΤ (Massachusetts Institute of Technology) δίνει τη δυνατότητα σε δέκα (10) Έλληνες φοιτητές να σπουδάσουν στην «πράσινη πόλη-πρότυπο» του Αμπού Ντάμπι, προσφέροντάς τους πλήρεις μεταπτυχιακές υποτροφίες.

Οι υποτροφίες καλύπτουν όλα τα έξοδα διαμονής και φοίτησης, καθώς και ιατρική ασφάλιση και μεταφορικά έξοδα, και αφορούν οκτώ συγκεκριμένους τομείς, όπως για παράδειγμα της Χημικής Μηχανικής (Chemical Engineering), των Ηλεκτρολόγων Μηχανικών (Electrical Power Engineering) και της Πληροφορικής και Επιστήμης της πληροφορίας (Computing and Information Science). Απαραίτητη προϋπόθεση για την επιλογή των υποψηφίων είναι η υψηλή βαθμολογία του πτυχίου τους και η πιστοποιημένη γνώση Αγγλικών με το πτυχίο IELTS ή το TOEFL, με βαθμολογία τουλάχιστον 6.5 ή 91 (internet-based test) αντίστοιχα. Η υποβολή των δικαιολογητικών θα πρέπει να γίνει μέχρι τις 31 Μαΐου 2013. Λόγω της συνεργασίας των δύο Ινστιτούτων Masdar - MIT, οι απόφοιτοι του Ιδρύματος Masdar, που λειτουργεί υπό την αιγίδα της κρατικής εταιρείας Masdar, μπορούν να επιβεβαιώσουν τον μεταπτυχιακό τους τίτλο και από το ΜΙΤ, αρκεί να είναι αντίστοιχου ακαδημαϊκού επιπέδου.

Περισσότερες πληροφορίες για τα προγράμματα σπουδών και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την υποβολή των αιτήσεων μπορείτε να βρείτε στη σελίδα του Masdar Institute. 

Share: