Πως μπορούν μερικά πλαστικά κυβάκια να μεταφέρουν τη γνώση μιας ξένης γλώσσας; Κι όμως είναι εφικτό! Γιατί στο Siountri School όλα γίνονται, αρκεί να το θες.

---

Ένα από τα πιο καινοτόμα τεχνολογικά επιτεύγματα της σύγχρονης εκπαίδευσης που χρησιμοποιούμε στο Siountri School για την περαιτέρω ενασχόληση των παιδιών με την αγγλική γλώσσα ονομάζεται E-Blocks (English). Πρόκειται για ένα πολυαισθητηριακό εκπαιδευτικό σύστημα που αναπτύχθηκε με σκοπό να ενοποιήσει και να εδραιώσει τις δεξιότητες της ανάγνωσης και της γραφής και περιλαμβάνει δραστηριότητες με μύθους, παιχνίδια, παροιμίες, γνωμικά, γλωσσοδέτες, κινούμενα σχέδια, βίντεο, και περισσότερες από 1.400 λέξεις και 800 εικόνες. Το E-Blocks είναι χωρισμένο σε επίπεδα δυσκολίας και αποτελείται από τρία επίπεδα δραστηριοτήτων: αναγνώριση γραμμάτων, δημιουργία λέξεων και επεξεργασία και κατανόηση κειμένων.

Οι νεαροί μαθητές βιώνουν μια μοναδική εμπειρία αλληλεπίδρασης και μαθησιακής συνεργασίας ενώ η μεθοδολογία του είναι βασισμένη στην κοινή παραδοχή της βιωματικής εκπαίδευσης. Η σύγχρονη παιδαγωγική και διδακτική του κατεύθυνση απορρίπτει τον δασκαλοκεντρισμό και διαμορφώνει το πλαίσιο μιας πρωτοπόρας βιωματικής εκμάθησης Αγγλικών. Οι μαθητές χωρίζονται σε ολιγομελείς ομάδες και τοποθετούνται γύρω από την ηλεκτρονική πλατφόρμα ενώ τα πολυαισθητηριακά κυβάκια βρίσκονται τοποθετημένα ακριβώς μπροστά από αυτή. Εικόνες, τραγούδια, κινούμενα σχέδια  και παιχνίδια διεγείρουν την αλληλεπίδραση μεταξύ των παιδιών και του σύγχρονου εκπαιδευτικού λογισμικού μετατρέποντας κατ’ αυτόν τον τρόπο τα μαθήματα Αγγλικών σε μια μοναδική εμπειρία κοινωνικής αλληλεπίδρασης.

Το E-Blocks αποτελείται από μία μεταφερόμενη διαδραστική πλατφόρμα και διαδραστικά κυβάκια στην επιφάνεια των οποίων αναγράφονται τα γράμματα του αγγλικού αλφάβητου, οι αριθμοί, καθώς επίσης και διάφορα γεωμετρικά σχήματα. Το λογισμικό του E-Blocks εγκαθίσταται στον υπολογιστή, ο οποίος στη συνέχεια συνδέεται με τη διαδραστική πλατφόρμα, πάνω στην οποία τοποθετούνται τα πολυαισθητηριακά κυβάκια, με αποτέλεσμα το κάθετί να εμφανίζεται αυτόματα στην οθόνη του υπολογιστή.